پشتیبانی

میتوانید از طیق تلفن یا ایمیل با ما در ارتباط باشید.

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن :          22114914-021

آدرس : تهران سعادت آباد خیابان پاک نژاد خیابان آسمان 12شرقی خیابان گلستان پلاک 22

تزئینات پارکینگ

این دسته از محصولات برای جلوگیری از حوادث لغزندگی(لیز خوردن) که منجر به صدمه دیدن می شود و سلامت انسان را همواره تهدید می کند مورد استفاده قرار می گیرد.هر ساله تعداد بسیاری به علت لغزش بر روی پله ها یا رمپ ها با سقوط مواجه می شوند.متاسفانه در هنگام لیز خوردن و سقوط انسان هیچ کنترلی بر اوضاع ندارد و هر اتفاقی امکان بروز دارد.

TOP